خرید پرده های اصلی و پلیسه

نمایش یک نتیجه

نام جنس: کتان ساده-کتان طرح بارانی عرض پارچه: ۳متر کشور تولید کننده:ترکیه   کیفیت پارچه های عرضه شده توسط تیم پرده فروشی نصیری-ایزدی درجه یک کارخانه (یالاترین کیفیت بافت در بین اجناس مشابه) بوده و دارای ۶ سال ضمانت شستشو و تثبیت رنگ توسط اقایان محمد نصیری و هادی ایزدی میباشند   قیمت محصول: متری ۳۵ هزار تومان کیفیت پارچه کتان پرده ای طرح بارانی در بالاترین سطح بوده و از نظر دوختی,ضخامت مناسب,حالت ایستایی عالی و همچنین طرح دار بودن زمین پارچه در رنگبندی چشم نواز بسیار مناسب برای تمامی سلیقه ها میباشد توجه مصرف پارچه این طرح برای هر متر پنجره در بهترین حالت ۳ برابر است(برای مثال اگر عرض پنجره ۳ متر باشد حدود ۹ متر پارچه نیاز خواهید داشت و حداقل چین ۲٫۵ برابر توصیه میشود) (ویدیو اموزش نصب در قسمت گالری پایین محصول قرار داده شده) توضیحات تاریخچه ای پارچه
۰ ریال
پارچه کتان ژور یا طرح افقی-پارچه کتان پیلیسه نام جنس: پارچه کتان ژور یا طرح افقی-پارچه کتان پیلیسه عرض پارچه: ۳متر کشور تولید کننده:ترکیه   کیفیت پارچه های عرضه شده توسط تیم پرده فروشی نصیری-ایزدی درجه یک کارخانه (یالاترین کیفیت بافت در بین اجناس مشابه) بوده و دارای ۶ سال ضمانت شستشو و تثبیت رنگ توسط اقایان محمد نصیری و هادی ایزدی میباشند   قیمت محصول: متری ۳۵ هزار تومان کیفیت پارچه کتان پرده ای طرح ژور در بالاترین سطح بوده و از نظر دوختی,ضخامت مناسب و حالت ایستایی عالی میباشد توجه مصرف پارچه این طرح برای هر متر پنجره در بهترین حالت ۳ برابر است(برای مثال اگر عرض پنجره ۳ متر باشد حدود ۹ متر پارچه نیاز خواهید داشت و حداقل چین ۲٫۵ برابر توصیه میشود) (ویدیو اموزش نصب در قسمت گالری پایین محصول قرار داده شده) توضیحات تاریخچه ای پارچه
۰ ریال
پرده تور گل بزرگ مروارید دوزی ترک-پرده تور پنبه دوزی نام جنس: پرده تور گل بزرگ ترک -پرده تور پنبه دوزی عرض پارچه: 3متر کشور تولید کننده:ترکیه کیفیت پارچه های عرضه شده توسط تیم پرده فروشی نصیری-ایزدی درجه یک کارخانه (یالاترین کیفیت بافت در بین اجناس مشابه) بوده و دارای 6 سال ضمانت شستشو و تثبیت رنگ توسط اقایان محمد نصیری و هادی ایزدی میباشند قیمت محصول: 80 هزار تومان هر متر پارچه توجه مصرف پارچه این طرح برای هر متر پنجره 1.7 برابر است(برای مثال اگر عرض پنجره 3 متر باشد حدود 5.1 متر پارچه نیاز خواهید داشت)توصیه ما برای این گونه طرح ها اشترکشی با پارچه حریر یا استری تابیده درجه یک کارخانه است توضیحات تاریخچه ای پارچه
۰ ریال
پرده تور گل بزرگ نگیندار ترک-پرده تور نخ قیتون نام جنس: پرده تور گل بزرگ ترک -پرده تور نخ قیتون نگیندار عرض پارچه: 3متر کشور تولید کننده:ترکیه کیفیت پارچه های عرضه شده توسط تیم پرده فروشی نصیری-ایزدی درجه یک کارخانه (یالاترین کیفیت بافت در بین اجناس مشابه) بوده و دارای 6 سال ضمانت شستشو و تثبیت رنگ توسط اقایان محمد نصیری و هادی ایزدی میباشند قیمت محصول: 60 هزار تومان هر متر پارچه توجه مصرف پارچه این طرح برای هر متر پنجره 1.7 برابر است(برای مثال اگر عرض پنجره 3 متر باشد حدود 5.1 متر پارچه نیاز خواهید داشت)توصیه ما برای این گونه طرح ها اشترکشی با پارچه حریر یا استری تابیده درجه یک کارخانه است توضیحات تاریخچه ای پارچه
۰ ریال
پرده تور گل درشت ترک-پرده تور گلدوزی-مخمل دوزی نگین دار نام جنس: پرده تور گل ردشت ترک-پرده تور پیلیسه عرض پارچه: 3.1متر کشور تولید کننده:ترکیه کیفیت پارچه های عرضه شده توسط تیم پرده فروشی نصیری-ایزدی درجه یک کارخانه (یالاترین کیفیت بافت در بین اجناس مشابه) بوده و دارای 6 سال ضمانت شستشو و تثبیت رنگ توسط اقایان محمد نصیری و هادی ایزدی میباشند قیمت محصول: 95 هر متر پارچه توجه مصرف پارچه این طرح برای هر متر پنجره 2 برابر است(برای مثال اگر عرض پنجره 3 متر باشد حدود 6 متر پارچه نیاز خواهید داشت)توصیه ما برای این گونه طرح ها اشترکشی با پارچه حریر یا استری تابیده درجه یک کارخانه است توضیحات تاریخچه ای پارچه
۰ ریال
پرده تور گل متوسط ترک -پرده تور بدون نگین نام جنس: پرده تور گل متوسط ترک -پرده تور بدون نگین عرض پارچه: 3متر کشور تولید کننده:ترکیه کیفیت پارچه های عرضه شده توسط تیم پرده فروشی نصیری-ایزدی درجه یک کارخانه (یالاترین کیفیت بافت در بین اجناس مشابه) بوده و دارای 6 سال ضمانت شستشو و تثبیت رنگ توسط اقایان محمد نصیری و هادی ایزدی میباشند قیمت محصول: 50 هزار تومان هر متر پارچه توجه مصرف پارچه این طرح برای هر متر پنجره 2.2 برابر است(برای مثال اگر عرض پنجره 3 متر باشد حدود 6.6 متر پارچه نیاز خواهید داشت)توصیه ما برای این گونه طرح ها اشترکشی با پارچه حریر یا استری تابیده درجه یک کارخانه است توضیحات تاریخچه ای پارچه
۰ ریال
پرده تور گل متوسط ترک -پرده تور قیتون دوزی نام جنس: پرده تور گل متوسط ترک -پرده تور بدون نگین عرض پارچه: 3متر کشور تولید کننده:ترکیه کیفیت پارچه های عرضه شده توسط تیم پرده فروشی نصیری-ایزدی درجه یک کارخانه (یالاترین کیفیت بافت در بین اجناس مشابه) بوده و دارای 6 سال ضمانت شستشو و تثبیت رنگ توسط اقایان محمد نصیری و هادی ایزدی میباشند قیمت محصول: 55 هزار تومان هر متر پارچه توجه مصرف پارچه این طرح برای هر متر پنجره 2.2 برابر است(برای مثال اگر عرض پنجره 3 متر باشد حدود 6.6 متر پارچه نیاز خواهید داشت)توصیه ما برای این گونه طرح ها اشترکشی با پارچه حریر یا استری تابیده درجه یک کارخانه است توضیحات تاریخچه ای پارچه
۰ ریال
پرده تور گل متوسط ترک -پرده تور نگیندار نام جنس: پرده تور گل متوسط ترک -پرده تور نگیندار عرض پارچه: 3متر کشور تولید کننده:ترکیه کیفیت پارچه های عرضه شده توسط تیم پرده فروشی نصیری-ایزدی درجه یک کارخانه (یالاترین کیفیت بافت در بین اجناس مشابه) بوده و دارای 6 سال ضمانت شستشو و تثبیت رنگ توسط اقایان محمد نصیری و هادی ایزدی میباشند قیمت محصول:  هزار 60 تومان هر متر پارچه توجه مصرف پارچه این طرح برای هر متر پنجره 2.2 برابر است(برای مثال اگر عرض پنجره 3 متر باشد حدود 6.6 متر پارچه نیاز خواهید داشت)توصیه ما برای این گونه طرح ها اشترکشی با پارچه حریر یا استری تابیده درجه یک کارخانه است توضیحات تاریخچه ای پارچه
۰ ریال
پرده تور گل متوسط ترک -پرده تور نگین دار نام جنس: پرده تور گل متوسط ترک -پرده تور نگین دار عرض پارچه: 2.9 متر کشور تولید کننده:ترکیه کیفیت پارچه های عرضه شده توسط تیم پرده فروشی نصیری-ایزدی درجه یک کارخانه (یالاترین کیفیت بافت در بین اجناس مشابه) بوده و دارای 6 سال ضمانت شستشو و تثبیت رنگ توسط اقایان محمد نصیری و هادی ایزدی میباشند قیمت محصول: 60 هزار تومان هر متر پارچه توجه مصرف پارچه این طرح برای هر متر پنجره 2.2 برابر است(برای مثال اگر عرض پنجره 3 متر باشد حدود 6.6 متر پارچه نیاز خواهید داشت)توصیه ما برای این گونه طرح ها اشترکشی با پارچه حریر یا استری تابیده درجه یک کارخانه است توضیحات تاریخچه ای پارچه
۰ ریال
نام جنس: تور نگیندار مروارید دوزی-تور برا(Bra) ترکیه عرض پارچه: 3.1متر کشور تولید کننده:ترکیه کیفیت پارچه های عرضه شده توسط تیم پرده فروشی نصیری-ایزدی درجه یک کارخانه (یالاترین کیفیت بافت در بین اجناس مشابه) بوده و دارای 6 سال ضمانت شستشو و تثبیت رنگ توسط اقایان محمد نصیری و هادی ایزدی میباشند قیمت محصول: 205 هزار تومان هر متر پارچه توجه مصرف پارچه این طرح برای هر متر پنجره 1.6 برابر است(برای مثال اگر عرض پنجره 3 متر باشد حدود 4.8 متر پارچه نیاز خواهید داشت)توصیه ما برای این گونه طرح ها اشترکشی با پارچه حریر یا استری تابیده درجه یک کارخانه است
۰ ریال
  تور گل برجسته نگیندار-تور گلدوزی سه بعدی نام جنس: پرده تور گل بزرگ ترک -پرده تور پنبه دوزی عرض پارچه: 3متر کشور تولید کننده:ترکیه کیفیت پارچه های عرضه شده توسط تیم پرده فروشی نصیری-ایزدی درجه یک کارخانه (یالاترین کیفیت بافت در بین اجناس مشابه) بوده و دارای 6 سال ضمانت شستشو و تثبیت رنگ توسط اقایان محمد نصیری و هادی ایزدی میباشند قیمت محصول:  90  هزار تومان هر متر پارچه توجه مصرف پارچه این طرح برای هر متر پنجره 2 برابر است(برای مثال اگر عرض پنجره 3 متر باشد حدود 5.1 متر پارچه نیاز خواهید داشت)توصیه ما برای این گونه طرح ها اشترکشی با پارچه حریر یا استری تابیده درجه یک کارخانه است) توضیحات تاریخچه ای پارچه
۰ ریال
نام جنس: حریر ساده عرض پارچه: 3متر کشور تولید کننده: ایران کیفیت پارچه های عرضه شده توسط تیم پرده فروشی نصیری-ایزدی درجه یک کارخانه (یالاترین کیفیت بافت در بین اجناس مشابه) بوده و دارای 6 سال ضمانت شستشو و تثبیت رنگ توسط اقایان محمد نصیری و هادی ایزدی میباشند قیمت محصول: تولیدی کشور ایران: متری 12 هزار تومان(یک متر پارچه) کیفیت حریر ساده ای ایرانی در سطح کیفیتی بالایی میباشد و با وجود قیمت پایین تر نصبت به تولید کشور ترکیه تفاوتی بین این دو تغریبا وجود ندارد . توصیه تیم ما به خرید حریر ساده پرده ای ایرانی میباشد(هم به دلیل قیمت مناسب تر و همچنین تنوع رنگی بیشتر) توضیحات تاریخچه ای پارچه
۰ ریال
پارچه پرده ای کتان-کتان ساده رنگی عرض ۲٫۸ متر نام جنس: کتان ساده عرض پارچه: 3متر کشور تولید کننده: ترکیه کیفیت پارچه های عرضه شده توسط تیم پرده فروشی نصیری-ایزدی درجه یک کارخانه (یالاترین کیفیت بافت در بین اجناس مشابه) بوده و دارای 6 سال ضمانت شستشو و تثبیت رنگ توسط اقایان محمد نصیری و هادی ایزدی میباشند قیمت محصول: تولیدی کشور ترکیه: متری 35 هزار تومان   جهت مشاهده تاریخچه پارچه کتان اینجا کیلیک کنید  
۰ ریال
نام جنس: حریر ساده کریستال(ملانژ) عرض پارچه: 3 متر کشور تولید کننده: ایران کیفیت پارچه های عرضه شده توسط تیم پرده فروشی نصیری-ایزدی درجه یک کارخانه (یالاترین کیفیت بافت در بین اجناس مشابه) بوده و دارای 6 سال ضمانت شستشو و تثبیت رنگ توسط اقایان محمد نصیری و هادی ایزدی میباشند قیمت محصول: 15 هزار تومان(هر یک متر پارچه) کیفیت حریر ساده کریستال(ملانژ) ایرانی در سطح کیفیتی بالایی میباشد و مشابه ترکیه ای ندارد,مشابه این پارچه تولیدات کشور ایتالیا میباشدکه به دلیل تفاوت خیلی ناچیز علارقم اختلاف قیمت زیاد توصیه ما به استفاده از حریر کریستال ایرانی است توضیحات تاریخچه ای پارچه
۰ ریال

نمایش یک نتیجه

?